Τρίτη, 5 Αυγούστου 2008

Γιατί λέμε όχι στη δημοκρατία!


Ο Ιωάννης Μεταξάς σημειώνει στο ημερολόγιο του: '' Η ιδέα μονάχα πως θα έτρεχα από μπακάλικο σε μπακάλικο, από χωριό σε χωριό να παρακαλώ να με ψηφίσουν, να δικαιολογούμαι για τα παράπονα που θα είχαν, να ταπεινώνομαι, η ιδέα πως θα έλεγα ψευτιές, πως θα εκολάκευα ανθρώπους που δεν εκτιμούσα, πως θα έκανα επαίνους σε παλιανθρώπους, η ιδέα πως θα έκανα συμβιβασμούς με την συνείδησή μου, και θα αδικούσα ικανούς για να ευνοήσω ανικάνους, υποκύπτοντας εις την θέληση του α ή β φίλου του κόμματος Η ιδέα πως θα εξευτελιζόμουνα στον ένα και στον άλλο για να μαζεύω χρήματα για τον κομματικό αγώνα, η ιδέα πως θα εζημίωνα οικονομικώς το σπίτι, και θα έπασχε η οικογένεια -όλα αυτά με έκαναν να ανατριχιάζω, και να βλέπω το βάραθρο που οδηγεί η φιλοδοξία τους τίμιους πολιτικούς''.
Κάντε zoom στην παραπάνω φωτογραφία και δείτε ποιους ψηφίζουμε! Επιτέλους να μας πουν σε ποιο Θεό πιστεύουν, ας μην μας κοροϊδεύουν άλλο!

Επιστροφή στα ιδανικά ΠΑΤΡΙΣ - ΘΡΗΣΚΕΙΑ - ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ

‘’Ου καταισχυνώ όπλα τα ιερά, ουδ’ εγκαταλείψω τον παραστάτην ότω αν στοιχήσω· αμυνώ δε και υπέρ ιερών και οσίων και μόνος και μετά πολλών· την πατρίδα δε ουκ ελάσσω παραδώσω, πλείω δε και αρείω όσης αν παραδέξωμαι. Και ευηκοήσω των αεί κρινόντων, τοις θεσμοίς τοις ιδρυμένοις πείσομαι και ούστινας αν άλλους το πλήθος ιδρύσηται ομοφρόνως· και αν τις αναιρή τους θεσμούς ή μη πείθηται ουκ επιτρέψω, αμυνώ δε και μόνος και μετά πολλών. Και ιερά τα πάτρια τιμήσω, Ίστορες τούτων Άγλαυρος, Ενυάλιος, Ζευς, Αυξώ, Θαλλώ, Ηγεμόνη’’.
Ο όρκος των Αθηναίων εφήβων.


‘’ Ἐγώ εἰμι τὸ φῶς τοῦ κόσμου· ὁ ἀκολουθῶν ἐμοὶ οὐ μὴ περιπατήσῃ ἐν τῇ σκοτίᾳ, ἀλλ' ἕξει τὸ φῶς τῆς ζωῆς’’(Ιωαν.8,12).‘’ΚΑΙ εὐλόγησεν ὁ Θεὸς …καὶ εἶπεν αὐτοῖς· αὐξάνεσθε καὶ πληθύνεσθε καὶ πληρώσατε τὴν γῆν καὶ κατακυριεύσατε αὐτῆς .καὶ ὁ τρόμος καὶ ὁ φόβος ὑμῶν ἔσται ἐπὶ πᾶσι τοῖς θηρίοις τῆς γῆς, ἐπὶ πάντα τὰ πετεινὰ τοῦ οὐρανοῦ καὶ ἐπὶ πάντα τὰ κινούμενα ἐπὶ τῆς γῆς καὶ ἐπὶ πάντας τοὺς ἰχθύας τῆς θαλάσσης· ὑπὸ χεῖρας ὑμῖν δέδωκα. καὶ πᾶν ἑρπετόν, ὅ ἐστι ζῶν, ὑμῖν ἔσται εἰς βρῶσιν· ὡς λάχανα χόρτου δέδωκα ὑμῖν τὰ πάντα….ὑμεῖς δὲ αὐξάνεσθε και πληθυνεσθε και πληρωσατε την γην, και κατακυριευσατε αυτης.’’(Γεν.9,1-8)